Regjeringen vil øke dieselavgiften med 35 øre


Via DN: Regjeringen vil øke avgiftene på diesel med 35 øre, og bensinavgiftene med 15 øre, bekrefter en sentral kilde.

Regjeringen foreslår samtidig å redusere bompengene og øke pendlerfradraget, får DN opplyst. Også engangsavgiften på bil reduseres.

Disse tiltakene skal kompensere bilistene.

I sum vil bilistene bli overkompensert med flere hundre millioner kroner, i henhold til regjeringens beregninger, skriver NTB.

Ifølge NRK er de fire samarbeidspartiene ennå ikke enige om totalpakken som skal utgjøre det såkalte grønne skatteskiftet når statsbudsjettet legges fram neste uke.

I tillegg til økt diesel- og bensinavgift, skal mineraloljeavgiften økes med 20 øre.

Ingen avtale

De fire samarbeidspartiene måtte gi opp forsøkene på å bli enige om en avtale om et grønt skatte- og avgiftsskifte før statsbudsjettet. Opplegget som regjeringen presenterer fredag, vil inngå i budsjettforslaget som legges fram torsdag i neste uke.

Frontene har vært steile i spørsmålet om diesel- og bensinavgifter. Venstre og KrF har krevd at den såkalte veibruksavgiften økes for å gjøre det dyrere å kjøre fossilbil. Dette skal så utlignes av skattelettelser og kutt i avgifter i den hensikt å få forbrukerne til å gjøre mer miljøvennlige valg.

Fremskrittspartiet har på sin side satt hardt mot hardt i forhandlingene, og har nektet å øke prisene så mye som Venstre har ønsket.

Vil smerte

Fremskrittspartiet felte i 1986 regjeringen til Kåre Willoch fordi den ville øke bensinavgiften med 42 øre. At partiet nå går med på å øke avgiftene på diesel og bensin samlet med 50 øre er noe som isolert sett smerter i partiet.

Frp-leder Siv Jensen har skaffet seg ryggdekning i Frps landsstyre for å bli med på en viss økning av drivstoffavgiftene såframt det kuttes i andre bilrelaterte avgifter. At pendlerfradraget økes vil bli framstilt som en håndsrekning til bilister i distriktene som savner gode kollektivalternativ.

Forslaget vil bli dårlig mottatt av Venstre. Billigere bompasseringer og økt pendlerfradrag premierer bilkjøring som fører til høyere utslipp, argumenteres det.

Miljøstiftelsen ZERO er skuffet over regjeringens opplegg

– Dette er ikke nok til et grønt skifte, her må det forhandles, sier kommunikasjonssjef Jon Evang i ZERO til NTB.

– Siste bud

Etter det NTB forstår ble regjeringens opplegg presentert for ledelsen i de to samarbeidspartiene torsdag.

Der skal det også ha blitt gjort klart at regjeringen ikke har noe å gå på i spørsmålet om diesel og bensin når budsjettforslaget i høst skal forhandles om på Stortinget. Hvor vidt dette er å betrakte som et endelig ultimatum er noe statsminister Erna Solberg (H) vil bli spurt om når hun og finansminister Siv Jensen (Frp) presenterer forslaget senere i dag.