Må tåle bompenger


Via Trønderbladet: – Jeg ønsker bompenger pepperen gror. Jeg kan ikke garantere at bompenger forsvinner på ny E6, sa statsråd Ketil Solvik-Olsen da han hadde et stopp på brua over Skjerdingstad.

Statsråden kjørte mandag kveld på E6 gjennom Gauldalen, og stoppet blant annet på Skjerdingstad som er den ene enden av E6-prosjektet. Der møtte han ordførerkandidat Lisbeth Tiller (Frp) og ordførerkandidat Stine Estenstad (H). Joralf Rindli og Rolf Tiller fra Melhus Frp var også til stede.

Tapt slag

Solvik-Olsen er imot bompenger, men sa også at det ikke er noe poeng i å utkjempe slag etter slag i Stortinget når støttepartiene mener noe annet. I stedet ønsker han å få ned antall bompengeselskaper fra 60 til 3-5 for å se om det gir mer økonomisk drift. Dessuten vil regjeringa gi rentekompensasjon, og se på om den statlige andelen kan økes for å kunne holde nede bompengeandelen.

Seks bomstasjoner på E6

Stortinget har ennå ikke behandlet bompengesøknaden for ny E6. Først ut er søknaden for Soknedal. Politikeres lovnad er at bompengeinnkrevinga ikke starter før veibygginga er i gang. Seks bomstasjoner kommer på strekninga Ulsberg-Skjerdingstad.

Lytter til lokale innspill

Når det gjelder omveier som bilister vil prøve å ta for å unngå bompenger, mener Solvik-Olsen at det primært ikke skal være bompenger der. I Melhus er to aktuelle eksempler den private veien på vestsida av Gaula mellom Støren og Hovin og gamle E6 gjennom Søberg. Statsråden forteller at han vil lytte til lokale innspill, og at trafikksikkerheten vil telle. Imidlertid mener han at bilister vil velge å kjøre ny E6.