Dette systemet blir påbudt i alle norske biler


Via e24: For å redusere antall hardt skadde og drepte i trafikken valgte EU i fjor å sette krav til alarmløsningen eCall i alle biler.

I sommer ble det klart at denne loven også vil omfatte EØS-landene, og dermed Norge.
Automatisk varsling

eCall-tjenesten er et system for automatisk varsling av en ulykke fra kjøretøyet til en alarmsentral.

– Ved en ulykke vil det automatisk kunne overføres et standardisert datasett med opplysninger om ulykken, sier Grete Mathisrud, seniorrådgiver i Samferdselsdepartementets fagavdeling for vei- og trafikksikkerhet til Teknisk Ukeblad.

– Data som tidspunkt, lokalisering og kjøretøyets posisjon til nødnummeret sendes samtidig som en taleforbindelse etableres mellom kjøretøyet og nødsentralen.

eCall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet.

På denne måten skal antall drepte og hardt skadde i trafikkulykker reduseres, ved at de involverte i ulykker får raskere hjelp enn i dag, ifølge fagavdelingen.

Les hele saken her: http://e24.no/bil/dette-systemet-blir-paabudt-i-alle-norske-biler/23501132