Åpner firefelts E6 mellom Trondheim og Melhus før jul

Onsdag 19. desember kan mer enn 30 000 trafikanter pakke ut en stor førjulsgave: E6 mellom Trondheim og Melhus åpner i sin helhet med fire felt – lenge før tida.

– 19. desember 2018 blir en merkedag for regionen vår. Vi knytter Trondheim og nabokommunene tettere sammen. Fire felt på E6 gir bedre trafikksikkerhet og bedre framkommelighet for alle. Hver enkelt kommer fortere fram, og næringslivet kan drive mer effektivt, sier trondheimsordfører Rita Ottervik.

E6 Sør er det største enkeltprosjektet i Miljøpakken med en økonomisk ramme på ca 3 mrd. kr.

Les mer her: https://miljopakken.no/nyheter/apner-firefelts-e6-mellom-trondheim-og-melhus-for-jul?fbclid=IwAR1zhZCXr_if6SUtSSqOqZ6d1LKalfUjmGRIjPOu5c9UDB-teAAEMcHXOxA